CV

Beginpagina

Columns

Meditaties & poëzie

Projecten & Agenda

Contact

Artikelen van de hand van Piet van Veldhuizen. Door de titel aan te klikken komt u bij het pdf-bestand met de volledige tekst. De teksten zijn, mits met bronvermelding, vrij te gebruiken. Rode titels zijn nieuw (geplaatst in december 2017).

Artikelen over:

·         Diverse thema’s

·         Bijbelse thema’s

·         Bijbelse teksten

·         Bijbelteksten volgens het leesrooster

·         Zie ook de index van besproken bijbelteksten

Artikelen over diverse thema’s (in volgorde van publicatie, de meest recente bovenaan)

·         Dialoog en ZwartePiet (2014) – religieus-ethische toespraak bij het zwartepiet-debat voor Stichting In Dialoog

·         Een wijder wij (2014) – Bijbels-theologische overwegingen bij de beweging Nieuw W!J. Verschenen in Interpretatie.

·         Heb vertrouwen (2013) – Inzending voor de VolZin-schrijfwedstrijd over vertrouwen. Niet elders gepubliceerd.

·         Ongescheiden (2013) – Artikel over wat ‘paranormaal’ is. Verschenen in VolZin.

·         BN – Bijzonder Natuurlijk (2012) – 24 columns over ‘paranormale’ thema’s. Niet elders gepubliceerd.

·         Als alles anders wordt (2012) – Lezing op de avond waarop de wereld zou vergaan, 21 december 2012. Niet elders gepubliceerd.

·         Door een geheimenis omsloten (2012) – Kort verslag van een studieverlof over ‘paranormale zaken’. Niet elders gepubliceerd.

·         Euthanasie en geloof (2012) – Syllabus van een lezing over dit thema, gehouden in De Ark te Hendrik-Ido-Ambacht.

·         Rituele slacht (2011) – Notities bij de publieke discussie over onverdoofd ritueel slachten. Ingestuurd aan een PvdD-gedeputeerde.

·         Amsterdamse ideologie (2011) – over de bundel God als koekenbakker. Verschenen in Interpretatie.

·         Zet je telefoon niet uit (2011) – Over twitter en sms in kerkdiensten. Verschenen in Eredienstvaardig.

·         Geloof, mode en jij (2010) – Toespraak bij een modeshow van refo-rokjes door Galerie Intermezzo te Dordrecht.

·         Kerkarchitectuur in de Nederlandse calvinistische traditie (2009) - Artikel geschreven op verzoek voor het Poolse cultureel-educatief tijdschrift Wiadomości Historyczne ter gelegenheid van het Calvijnjaar. Oorspronkelijk in het Pools, achteraf naar het Nederlands vertaald.

·         Slachtoffer van God (2008) – Over 'schuld' in de roman Het Evangelie van Jezus Christus van José Saramago. Verschenen in het christelijk-literair tijdschrift Liter.

·         Is God aanwezig? (2007) – Lezing over de vraag naar Gods bestaan, vanwege de commotie rond de atheïstische dominee Klaas Hendrikse. Gehouden tijdens het jaarlijkse Pauluskerk-symposium in Rotterdam. Verschenen in In de Waagschaal.

·         Afgunst (2007) – Kroniek over afgunst. Verschenen in Interpretatie.

·         Laat het een echte engel zijn (2007) – Over de Seven Stanzas at Easter van John Updike. Verschenen in Interpretatie.

·         Assepoester (2005) – Artikel over het Assepoester-sprookje. Verschenen in Interpretatie.

·         Euthanasie (2001) – Over het Nederlandse euthanasiebeleid, vanuit de pastorale praktijk. Oorspronkelijk in het Pools geschreven en gepubliceerd in het tijdschrift Jednota van de evangelisch-gereformeerde kerk in Polen.

Artikelen over bijbelse thema’s (in volgorde van publicatie, de meest recente bovenaan)

·         Het uur dat komt (2014) – Over een bijbels basisbegrip, met name in Johannes 4. Verschenen in Interpretatie.

·         Die tegen ons pleit (2014) – Over satan in het Oude Testament. Verschenen in Interpretatie.

·         Vrijheid en verbinding (2012) – Over een bijbelse basisbeweging. Verschenen in Interpretatie.

·         Schoftentuig (2011) – Artikel over 'goddelozen' als bijbels trefwoord, gepubliceerd in Interpretatie.

·         Verkeer tussen hemel en aarde (2011) – Artikel over Pasen, gepubliceerd in het tijdschrift VolZin.

·         Geboren, niet gemaakt (2010) – Artikel over Kerst, gepubliceerd in het tijdschrift VolZin.

·         De wind die door de Schriften waait (2009) – Over roeach en pneuma, geest en wind in de Bijbel. Verschenen in Interpretatie.

·         De stier en het lam (2009) – Over de stier en het lam als tegengestelde symbooldieren in de Bijbel. Verschenen in Interpretatie.

·         Eén, twee, drie, in Godsnaam (2008) – Over watervrees en scheepvaart in de Schriften. Verschenen in Interpretatie.

·         Waarmee zullen wij ons kleden? (2008) – Kroniek over kleding, Bijbel en hedendaags bewustzijn. Verschenen in Interpretatie.

·         Ouderen, oudsten, ouderlingen (2008) – Over de derde leeftijd in de Bijbel. Verschenen in Interpretatie. 

·         De Bijbel in een jaar (2005) – serie schetsen over bijbelboeken bij een leesproject, eerder gepubliceerd als webcolumns.

·         Zo kwamen we terug bij ‘HEER’ (2001) – Over de keuze voor de vertaling van de Godsnaam (JHWH) met ‘HEER’ door de besturen van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Verschenen in Woord & Dienst.

Artikelen over een bijbelgedeelte (in de volgorde van de behandelde bijbelteksten)

·         Genesis 4 – Hij begon (2012) – God en de geweldsspiraal in Genesis 4. Verschenen in Interpretatie.

·         Genesis 6-9 – Gehoorzaamheid is niet genoeg (2011) – Over Noach in de schaduw van Abraham. Verschenen in Interpretatie.

·         Genesis 24 – En ze rijdt op tien kamelen als ze komt (2001) – Over Izaäk en Rebekka. Verschenen in Interpretatie.

·         Genesis 29,31-30,24 – Twaalf geboortes (2003) – Over Rachel en Lea en hun zonen. Verschenen in Interpretatie.

·         Genesis 31 – Waarom heb je mijn goden gestolen? (2004) – Over Rachel en de terafim van Laban. Verschenen in Interpretatie.

·         Exodus 1 en 10; Numeri 22 – Ongedierte (2003) – Over migranten als plaag in Exodus en Numeri. Verschenen in Interpretatie.

·         Exodus 20,5-6 – Kinderen van de rekening (2007) – Goddelijke ijver en naijver in de Tien Geboden. Verschenen in Interpretatie.

·         Rechters – Voorlopig leiderschap (2005) - Over de Rechters en hun strijd. Verschenen in Interpretatie.

·         2 Samuel 23 – De sneeuw, de leeuw en de kelder (2013) – Over Benaja’s heldendaad. Verschenen in Interpretatie.

·         1 Koningen 1-12 – Luister en ontluistering (2011) – Over koning Salomo. Verschenen in Interpretatie.

·         2 Koningen 2 – Elia’s hemelvaart (1998) – Over afscheid nemen. Verschenen in Interpretatie.

·         2 Koningen 6,24 - 7,20 – Het beleg van Samaria (2004) – Over een uitgehongerde stad en vier melaatse mannen. Verschenen in Interpretatie.

·         2 Koningen 13 : 14-20 – Rake klappen (2003) – Een koninklijk examen. Verschenen in Interpretatie.

·         Ester – Ester, een farce (2007) – Over het boekje Ester volgens Adèle Berlin. Verschenen in Interpretatie.

·         Hooglied 8, 6 – Wees gewaarschuwd, God is liefde (2006) – Over toorn als expressie van liefde. Verschenen in Interpretatie.

·         Daniël 4 – Boom van een koning, droom van een koning (2003) – Nebukadnezar over zichzelf. Verschenen in Interpretatie.

·         Brief van Jeremia (deuterocanoniek) – Stomme beelden (2006) – Over andermans eredienst. Verschenen in Interpretatie.

·         Matteüs 1 en Lucas 3 – Geadopteerde ouders (2010) - Over de stamboom van Jezus. Verschenen in Interpretatie.

·         Matteüs 6,25-34 – Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (2011). Verschenen in Interpretatie.

·         Matteüs 14:22-33 – Een wandelend citaat (1997) – Over Jezus die over de zee wandelt. Verschenen in Interpretatie.

·         Markus 6:7-13 – Vermoedenviering (2016) – Radiopreekje, gehouden voor EO/IKON op Radio 5 op 17 januari 2016

·         Markus 6:14-29 – Het getuigenis van Herodes (1999) – Over Herodes, Herodias, Salome en Johannes de Doper. Verschenen in Interpretatie.

·         Markus 6:30-44 – Groepen van 50 en 100 (2015) – Over de ordening van de menigte in het spijzigingsverhaal, lezing voor het Seminar on the Use of the Old Testament in the New Testament. Zie ook de Engelstalige versie.

·         Markus 7,24-30 en Lucas 16,19-31 – De rijke Jezus en het arme kind (2000) – Interactie tussen twee teksten. Verschenen in Interpretatie.

·         Markus 10,13-27 – Knuffel versus knieval (2000) – Over lichaamstaal. Verschenen in Interpretatie.

·         Markus 11 – De boom en de berg in Markus 11 (1997) – Over ‘de vervloeking van de vijgenboom’. Verschenen in Interpretatie.

·         Markus 11, Matteüs 17 en Lucas 17 – Geloof dat geen bergen verzet (2007) – Over de destructieve betekenis van de bijbelse uitdrukking 'bergen verzetten'. Verschenen in Interpretatie.

·         Lucas 4,33-37 – Heilzaam onderscheid (2001) – Over de uitdrijving van een onreine geest. Verschenen in Interpretatie.

·         Lucas 9:30-31, Lucas 24 en Handelingen 1 – Wat staar je omlaag, wat kijk je omhoog? (2010) – Over twee mysterieuze mannen in Lucas/Handelingen. Verschenen in Interpretatie.

·         Johannes 1-7 – Water is er nooit genoeg (2003) – Over het water in Johannes. Verschenen in Interpretatie.

·         Johannes 3 – Nicodemus en Nakdimon dezelfde? (2004) – Verschenen in Interpretatie.

·         Johannes 3 – Opnieuw geboren worden (2005) – Over tweeërlei oorsprong. Verschenen in Interpretatie.

·         Johannes 4, 1-42 – De enig ware godsdienst (2003) – Over traditie als ontmoetingsplaats en hindernis. Verschenen in De Linkerwang.

·         Johannes 4, 21-24 – Vrije tijd (2005) – Over de betekenis van het 'nu' en onze tijdsbeleving. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 2 – Vuur tussen de oren (2002) – Over Pinksteren en de steekvlam te Moerdijk. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 8, 26-40, Jesaja 53, 7-8 en Jesaja 56, 3-5 – Een man alleen (2011) – Over de eunuch in Jesaja en Handelingen. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 8, 26-40 en Jesaja 53, 7-8 – Over wie heeft de profeet het? (2006) – Over de eunuch, Jesaja en Filippus. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 9 – Saul, Saul (2008) – Over de oudtestamentische achtergrond van Paulus' bekering. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 9 – Roepingensandwich (2012) – Over de dubbelroeping van Saulus en Ananias. Verschenen in Interpretatie.

·         Handelingen 9 – Is Ananias also among the prophets? (2013) - Over de dubbelroeping van Saulus en Ananias. Conferentiepaper, niet elders gepubliceerd.

·         Romeinen – Doorlezen tot het eind (2014) – Leeswijzer bij de brief aan de Romeinen. Verschenen in Interpretatie.

·         Galaten 1-2 – Petrus en Paulus (2014) – Over de vermeende scheiding der wegen van deze twee apostelen. Verschenen in Interpretatie.

·         Filippenzen – Alleen het resultaat telt (2009) – Over retorisch geweld in de brief aan de Filippenzen. Verschenen in Interpretatie.

·         Openbaring 7:14 – Witwassen in bloed. Een bijbels wasvoorschrift (2008) – Verschenen in Interpretatie.

Exegetische schetsen bij het oecumenisch leesrooster (verschenen in De Eerste Dag of In Uw Midden. In de volgorde van het kerkelijk jaar. Het jaartal duidt de jaargang aan – Advent en Kerst hebben altijd al het jaartal van het daaropvolgende jaar! Gebruik voor zoeken op bijbelgedeelte de bijbelteksten-index)

1e van Advent

2015: Lucas 1:5-25

2e van Advent

 

3e van Advent

2016: Jesaja 35:1-11, Psalm 146, Jacobus 5:7-10, Matteüs 11:2-11

4e van Advent

2014: Jesaja 7:10-17, Matteus 1:18-25

2006: 2 Samuel 7:1-16, Lucas 1:26-38

Kerstnacht

2016: Jesaja 9, 1-3.5-6, Psalm 96, Titus 2, 11-14, Lucas 2, 1-20

2013: Lucas 2

2005: Jesaja 8:23 - 9:7, Lucas 2:1-20, Titus 2:11-14

Kerstmorgen

2015: Jesaja 52,7-10, Ps 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-18

2008: Jesaja 52,7-10, Ps 98, Hebreeën 1,1-12, Johannes 1,1-18

2004: 2 Samuel 7:17-29, Lucas 2:15-20

Zondag na Kerst

2004: Matteüs 2:13-18

Nieuwjaar

 

Epifanie

(zondag bij Driekoningen)

2012: 1 Korintiërs 6:9-20

2009: Jona 1

Doop van de Heer

2012: 1 Korintiërs 7:25-40

2010: Jesaja 40,1-11, Psalm 104,1-13, Lucas 3,15-22

2009: Jona 2

Kanazondag

2007: Johannes 2:1-11

2006: Deuteronomium 20:19-20 en 22:1-8

3e na Epifanie

2011: Jesaja 49:1-7, Psalm 139, Mat 4:12-25, 1 Kor 1:1-9

4e na Epifanie

 

5e na Epifanie

 

6e na Epifanie

 

7e na Epifanie

 

8e na Epifanie

 

Aswoensdag

 

1e van de 40 dagen

2006: Jeremia 1:4-19

2015: Genesis 9:8-17, Marcus 1:12-15

2e van de 40 dagen

2011: Exodus 24, 12-18, Filippenzen 3, 7-14 en Matteüs 17, 1-13

3e van de 40 dagen

2017: Exodus 17,3-7, Psalm 95, Romeinen 5,1-2.5-8, Johannes 4,5-42

2008: Exodus 17:1-7, 1 Korintiërs 10:1-13, Johannes 4:5-26

2004: Lucas 13:1-9, Romeinen 5:1-11

4e van de 40 dagen

2005: Johannes 9, 1 Samuel 16:1-13

5e van de 40 dagen

2017: Exodus 14:15-31, Psalm 143, Hebreeën 9:11-15, Johannes 8:46-59

2016: Hebreeën 9:15-28

Palmzondag

2016: Hebreeën 10:1-10

Witte Donderdag

 

Goede Vrijdag

2015: Johannes 18-19

2014: Psalm 22, Matteus 27:45-54

2012: Psalm 22, Johannes 18-19

Stille Zaterdag / Paaswake

2017: alle teksten

2012: alle teksten

Paasmorgen

2006: Jesaja 25:6-9, Kolossenzen 3:1-4, Johannes 20:1-18

2e van Pasen

2013: Openbaring 1:12-20, Genesis 28, Lucas 24

3e van Pasen

2007: Jeremia 32:36-41, Openbaring 5:1-14, Lucas 24:35-48

4e van Pasen

2013: Openbaring 7:9-17

2005: Nehemia 9:6-15

5e van Pasen

2017: Openbaring 14:1-8; Psalm 118:5,6; Jakobus 1:17-21; Johannes 16:5-15

2010: Deuteronomium 6:1-9, Openbaring 19:1-9

6e van Pasen

2014: 1 Petrus 3:14-22

2010: Joël 2:21-27, Openbaring 21:10-27

Hemelvaartsdag

2014: 1 Petrus 5:8-11

2008: Lucas 24:49-53, Handelingen 1:1-11

7e van Pasen

2011: Ezechiël 39:21-29, 1 Petrus 4:12-19, Joh 17:1-13

Pinksteren

2009: Genesis 11:1-9, Handelingen 2

Trinitatis

 

1e van de Zomer

 

2e van de Zomer

2016: 1 Koningen 17:17-24, Lucas 7:11-17a

2004: 1 Koningen 19:19-21, Lucas 9:51-62

3e van de Zomer

2016: Hooglied 4,16-5,8 en Lucas 7,36-8,3

2015: Ezechiël 2:1-7, 2 Kor 12:1-10, Marcus 6:1-6

2007: Jacobus 4

4e van de Zomer

2013: Deuteronomium 30, Lukas 10

2007: Jacobus 5

5e van de Zomer

2008: Psalm 147

6e van de Zomer

2008: Psalm 33

2005: Matteüs 13:44-52, 1 Koningen 3:5-12

7e van de Zomer

2012: Deuteronomium 10:12-21, Marcus 7:1-23

2009: Jesaja 42:1-12

8e van de Zomer

2014: Matteüs 14:22-33

2009: Jesaja 44:1-20

9e van de Zomer

2010: Jeremia 23:23-29, Lucas 12:49-56

10e van de Zomer

 

11e van de Zomer

2005: Rechters 3

12e van de Zomer

2011: Ezechiël 33:7-11, Matteus 18:15-20, Romeinen 12, Psalm 119

13e van de Zomer

2015: 1 Koningen 19:1-21

2006: Marcus 9:14-30

2005: Rechters 6:1-24

1e van de Herfst

2013: 1 Koningen 17:1-16

2012: Deuteronomium 13:1-5, Marcus 9:30-37, Jacobus 3

2005: Rechters 6:25-40

2e van de Herfst

 

3e van de Herfst

2016: Habakuk 1, 2-3; 2, 2-4, Psalm 95, 2 Timoteüs 1, 6-8.13-14, Lucas 17, 5-10

4e van de Herfst

2007: 2 Koningen 17, Lucas 17:11-19

5e van de Herfst

2016: Genesis 37:12-28

2014: Jesaja 45 : 1-7, Psalm 96, Matteüs 22:15-22

6e van de Herfst

2004: 2 Koningen 6:24 – 7:20

2003: 1 Samuel 16

7e van de Herfst

2007: Genesis 12:1-8, Lucas 19:1-10

8e van de Herfst

2010: Haggai 1

9e van de Herfst

2017: Genesis 18:22-33
2006: Genesis 32:2 – 33:4

10e van de Herfst

2011: Daniël 12:1-4, 1 Tess.5:1-11, Matteus 24:14-35

2011: 1 Tessalonicenzen 5:1-11

2008: Genesis 45

11e van de Herfst

 

12e van de Herfst

 

13e van de Herfst

 

Allerheiligen

2009: 2 Makkabeeën 6-7, Marcus 12:18-27

Eeuwigheidszondag

2012: Sefanja 1:14-2:3, Psalm 93, Marcus 13, Openbaring 1