CV

Artikelen

Columns

Meditaties & poŽzie

Projecten & Agenda

Contact

Bijbelteksten-index bij de teksten op deze website
De index volgt uit praktische overwegingen de protestants-christelijke ordening van bijbelboeken

Een Ďschetsí is een exegetische schets voor de preekvoorbereiding, meestal gemaakt voor het tijdschrift De Eerste Dag. Vaak worden de aangegeven bijbelteksten daar besproken in combinatie met een of meer andere teksten die voor diezelfde dag op het leesrooster stonden.

††††††††††† Zie ook: De hele Bijbel in 40 columns

Genesis 4 - Artikel
Genesis 6-9 - Artikel
Genesis 11:1-9 - Schets | Preek
Genesis 12:1-8 - Schets
Genesis 14:17-20 - Gedicht
Genesis 18:1-10 - Preek
Genesis 18:22-33 - Schets
Genesis 24 - Artikel
Genesis 29:31-30:24 - Artikel
Genesis 31 - Artikel
Genesis 32:2 Ė 33:4 - Schets
Genesis 37:12-28 - Schets
Genesis 45 - Schets

Exodus 1 - Artikel
Exodus 10 - Artikel
Exodus 17:1-7 - Schets
Exodus 20:5-6 - Artikel

Numeri 22 - Artikel

Deuteronomium 6:1-9 - Schets
Deuteronomium 10:21-21 - Schets
Deuteronomium 20:19-20 - Schets
Deuteronomium 22:1-8 - Schets
Deuteronomium 30:9-14 - Schets

Rechters - Artikel
Rechters 3 - Schets
Rechters 6:1-24 - Schets
Rechters 6:25-40 - Schets

1 Samuel 16 - Schets

2 Samuel 7:1-16 - Schets
2 Samuel 7:17-29 - Schets
2 Samuel 23 - Artikel
2 Samuel 24:1 - Artikel

1 Koningen 1-12 - Artikel
1 Koningen 17:1-16 - Schets
1 Koningen 17:17-24 - Schets
1 Koningen 19:1-21 - Schets
1 Koningen 19:19-21 - Schets

2 Koningen 2 - Artikel
2 Koningen 6:24-7:20 - Artikel | Schets
2 Koningen 13:14-20 - Artikel
2 Koningen 17 - Schets

1 Kronieken 21:1 - Artikel

Nehemia 9:6-15 - Schets

Ester - Artikel

Job 1 - Artikel

Psalm 22 - Schets (2014) | Schets (2012)
Psalm 23 - Preek
Psalm 25 - Vertaling
Psalm 33 - Schets
Psalm 93 - Schets
Psalm 98 - Schets(2008) | Schets (2015)
Psalm 118:22-23 - Gedicht
Psalm 123 - Schets
Psalm 139 - Schets
Psalm 145 - Gedicht
Psalm 147 - Schets

Hooglied 4:16-5:8 - Schets
Hooglied 8:6 - Artikel

Jesaja 7:10-17- Schets
Jesaja 8:23-9:7 - Schets
Jesaja 25:6-9 - Schets
Jesaja 35:1-11 - Schets
Jesaja 42:1-12 - Schets
Jesaja 44:1-20 - Schets
Jesaja 49:1-7 - Schets
Jesaja 52:7-10 - Schets (2008) | Schets (2015)
Jesaja 53:7-8 - Artikel (2006) | Artikel (2011)
Jesaja 56:3-5 - Artikel

Jeremia 1:4-19 - Schets
Jeremia 23:23-29 - Schets


EzechiŽl 2:1-7 - Schets
EzechiŽl 33:7-11 - Schets
EzechiŽl 39:21-29 - Schets

DaniŽl 4 - Artikel
DaniŽl 12:1-4 - Schets

JoŽl 2:21-27 - Schets

Jona 1 - Schets
Jona 2 - Schets

Habakuk 2:4 - Schets

Haggai 1 - Schets

Zacharia 3:1-3 - Artikel

2 MakkabeeŽn 6-7 - Schets

Brief van Jeremia - Artikel

MatteŁs 1:1-17 - Artikel
MatteŁs 1:18-25 - Schets
MatteŁs 2:13-18 - Schets
MatteŁs 4:12-25 - Schets
MatteŁs 6:25-34 - Artikel
MatteŁs 11:2-11 - Schets
MatteŁs 13:44-52 - Schets
MatteŁs 14:22-33 - Artikel | Meditatie
MatteŁs 17:1-13 - Schets
MatteŁs 17:20-21 - Artikel | Boek
MatteŁs 18:15-20 - Schets
MatteŁs 22:15-22 - Schets
MatteŁs 24:14-35 - Schets
MatteŁs 27:45-54 - Schets

Markus 6:7-13 - Meditatie
Markus 6:14-29 Ė Artikel
Markus 6:30-44 - Artikel
Markus 7:1-23 - Schets
Markus 7:24-30 Ė Artikel
Markus 9:14-30 - Schets
Markus 9:30-37 - Schets
Markus 10:13-27 -Artikel
Markus 11:1-27 - Artikel | Boek
Markus 12:18-27 - Schets
Markus 13:14-27 - Schets

Lucas 1:5-25 - Schets
Lucas 1:26-38 - Schets
Lucas 1-2 - Meditatie
Lucas 2:1-20 - Schets
Lucas 2:1-20 - Schets
Lucas 2:11-12 - Schets | Meditatie
Lucas 2:15-20 - Schets
Lucas 2:22-39 - Meditatie
Lucas 3:15-22 - Schets
Lucas 3:23-38 - Artikel
Lucas 4:33-37 - Artikel
Lucas 7:11-17 - Schets
Lucas 7:36-8:3 - Schets
Lucas 9:30-31 - Artikel
Lucas 9:51-62 - Schets
Lucas 10:21-22 - Meditatie
Lucas 10:25-37 - Schets
Lucas 10:38-42 - Preek
Lucas 10:41-42 - Gedicht
Lucas 12:49-56 - Schets
Lucas 13:1-9 - Schets
Lucas 16:19-31 Ė Artikel
Lucas 17:5-10 - Artikel | Boek | Schets
Lucas 17:11-19 - Schets
Lucas 19:1-10 - Schets
Lucas 24:35-48 - Schets
Lucas 24:49-53 - Schets
Lucas 24:50-53 - Artikel

Johannes 1-7 - Artikel
Johannes 1:1-18 - Schets (2008) | Schets (2015)
Johannes 2:1-11 - Schets
Johannes 3 - Artikel (2004) | Artikel (2005)
Johannes 4:1-42 - Artikel | Dissertatie
Johannes 4:5-26 - Schets
Johannes 4:5-42 - Schets
Johannes 4:21-24 - Artikel (2005) | Artikel (2014)
Johannes 6:1-13 - Gedicht
Johannes 8:46-59 - Schets
Johannes 9 - Schets
Johannes 10:1-10 - Preek
Johannes 16:5-15 - Schets
Johannes 17:1-13 - Schets
Johannes 18-19 - Schets | Meditatie
Johannes 20:1-18 - Schets

Handelingen 1:1-11 - Schets
Handelingen 1:4-12 - Artikel
Handelingen 2:1-13- Artikel | Schets | Preek
Handelingen 8:26-40- Artikel (2006) | Artikel (2011)
Handelingen 9:1-22- Artikel (2008) | Artikel (2012) | Paper (2013)

Romeinen - Artikel
Romeinen 5:1-11 - Schets

1 KorintiŽrs 1:1-9 - Schets
1 KorintiŽrs 6:9-20 - Schets
1 KorintiŽrs 7:25-40 - Schets
1 KorintiŽrs 10:1-13 - Schets

2 KorintiŽrs 12:1-10 - Schets

Galaten 1-2 - Artikel

EfeziŽrs 4:10 - Meditatie

Filippenzen- Artikel
Filippenzen 2:1-11 - Meditatie

Kolossenzen 3:1-4 - Schets

1 Tessalonicenzen 5:1-11 - Schets | Schets

Titus 2:11-14 - Schets

HebreeŽn 1:1-12 - Schets (2008) | Schets (2015)
HebreeŽn 9:11-15 - Schets
HebreeŽn 9:15-28 - Schets
HebreeŽn 10:1-10 - Schets

Jacobus 4 - Schets
Jacobus 5 - Schets

1 Petrus 3:14-22 - Schets
1 Petrus 4:12-19 - Schets
1 Petrus 5:8-11 - Schets


Openbaring 1:12-20 - Schets
Openbaring 5:1-14 - Schets
Openbaring 7:9-17 - Schets
Openbaring 7:14 - Artikel
Openbaring 14:1-8 - Schets
Openbaring 19:1-9 - Schets
Openbaring 21:10-27 - Schets