Beginpagina

Artikelen

Columns

Meditaties & poëzie

Projecten & Agenda

Contact

 

Curriculum vitae

dr Piet van Veldhuizen

Geboren op 6 december 1959 te Ede.
Sinds 1983 gehuwd met Machteld Teekens, beeldend kunstenaar.
Twee kinderen: Maria (1989) en Wilbert (1993).

Opleiding:

1966-1972

Lagere School in Rotterdam-Kralingen en Krimpen aan den IJssel.

1972-1978

Middelbare opleiding: Gymnasium-Alfa aan de Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam (GSR).

1978-1986

Theologiestudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.

1982 Kandidaats-examen oude stijl
1985 Doctoraal-examen oude stijl

Hoofdvak: Wijsgerige Ethiek.
Bijvakken: Nieuwe Testament en Poolse taal.

1986 Kerkelijk examen
1987 Colloquium Doctum (toelating tot het predikants-ambt)

1981-1982

Studie Wijsgerige Ethiek aan de Katholieke Universiteit Lublin (Polen).

1987-1989

Promovendi-seminarium Sociale Ethiek aan de Katholieke Akademie te Warschau, bedoeld als dekmantel voor de werkzaamheden in de Evangelisch-Gereformeerde Kerk.

1999-2004

Promotie-onderzoek als buitenpromovendus aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht onder leiding van prof. dr. M.J.J. Menken, afgesloten met promotie op 2 december 2004.

 

Werk:

1984-1986

Pastoraal medewerker (half-time) in de Hervormde Gemeente Nieuwegein-Vreeswijk, voor werk in de nieuwbouwwijken.

13 sept 1987

Bevestiging tot predikant te Utrecht, zonder ruchtbaarheid, voor arbeid in Polen.

1987-1989

Theologisch medewerker in de Evangelisch-Gereformeerde Kerk in Polen (voor begeleiding van theologiestudenten en gemeente-opbouw), en predikant te Warschau, voor een twee-jarige termijn in afspraak met de Europacommissie van de Werelddiakonaten.

1990-1996

Predikant in de Hervormde Gemeente te Willemstad (N.Br.)

1996-2008

Predikant in de Hervormde Gemeente Kralingen voor de wijkgemeente Immanuel (Alexanderpolder)

2008-

Predikant in de Hervormde Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor wijkgemeente De Ark

 

Boven- en buitengemeentelijke activiteiten:

1983-2006

Lid van de landelijke interkerkelijke werkgroep voor Pools-Nederlandse gemeentecontacten

1989-1991

Lid, namens Stichting Oecumenische Hulp, van het Werkcomité van de Nederlandse Stichting Hulp Polen voor de toekenning van gelden uit de landelijke inzamelingsaktie "Help Polen de winter door".

1989-2006

Inhoudelijke leiding van een jaarlijks terugkerende theologische studieweek voor Poolse gereformeerde en lutherse theologiestudenten en predikanten in Zychlin, Polen.

1990-1994

Rayonvoorzitter van rayon West-Brabant van het Nederlands Bijbelgenootschap.

1995-1996

Voorzitter van de hervormde Classis Breda.

1998-2008

Lid van het Bestuur van het Nederlands Bijbelgenootschap.

2002-2006

Secretaris van de Cliëntenraad van Maatschappelijke Dienstverlening Alexander

2003-nu

Schrijvend medewerker van De Eerste Dag (één of twee exegetische schetsen per kwartaal)

2004-2014

Lid van de redactie van Interpretatie (van 2005 tot 2010 redactiesecretaris).

2013-nu

Schrijvend medewerker van Tijdschrift voor Verkondiging (één of twee bijdragen per kaar)

2015-nu

Schrijvend medewerker van In uw Midden (enkele bijdragen per jaar)

 

Publicaties o.a.:

1983

Polen tussen twee polen - Indrukken uit een land in tweestrijd.
Franeker (Wever) 1983, 176 blz. Onder pseudoniem Chr. van Ede.

1987-1989

"Protestant in Polen"
26 columns in het dagblad Trouw op de pagina Geestelijk Leven

1994-1995

Ruimte voor geloof - Een serie lessen over kerk en geloof aan de hand van de Willemstadse Koepelkerk.
Multoband met 36 fotobladen en 144 pagina's tekst, oplage van 150 exemplaren in eigen beheer voor volwassenencatechese.

2004

Geef mij te drinken. Johannes 4 als waterputverhaal. Zoetermeer (Boekencentrum) 2004, 247 blz. ISBN 90 239 1785 5

2008

Polen. Reisgids voor de bewuste bezoeker. Zoetermeer (Meinema/Averbode) 2008, 212 blz. ISBN 978 90 211 4201 2

2009

Verzet geen bergen. Over verwoestend geloof en heilzame aarzeling. Zoetermeer (Meinema) 2009, 136 blz. ISBN 9789021142371

Hier zijn niet de tijdschrift-artikelen vermeld die elders op deze website te vinden zijn.

Zie eventueel ook de publicatielijst.

 

Diversen:

2005

Vertaling van het boek The Dignity of Difference van Jonathan Sacks: Leven met verschil, Meinema 2005.