Home

Artykuły

 

 

 

 

Kontakt

 

Curriculum vitae

dr Piet van Veldhuizen

Urodzony 6. grudnia 1959 roku w Ede, Holandia.
Pobrał się w 1983 roku z Machteld Teekens, artystką (malarstwo, grafika, poezja).
Dwoje dzieci: Maria (1989) i Wilbert (1993).

Szkolenie:

1966-1972

Szkoła podstawowa w Rotterdam-Kralingen oraz Krimpen aan den IJssel.

1972-1978

Szkoła Średnia: Gymnasium-Alfa (szkoła łacinska) na Gereformeerde Scholengemeenschap Rotterdam (GSR).

1978-1986

Studium teologiczne na Panstwowym Uniwersytecie w Utrecht.

1982 Egzamin odpowiadający obecne 'bachelor'
1985 Egzamin odpowiadający obecne 'master'

Kierunek główny programu 'master': Etyka filozoficzna.
Drugi i trzeci kierunek: Nowy Testament i język Polski.

1986 Egzamin koscielny w Niderlandzkim Kosciele Reformowanym
1987 Colloquium Doctum (dopuszczenie do urzędu pastora)

1981-1982

Studium Etyki na Wydziale Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (Lublin, Polska).

1987-1989

Seminarium doktoranckim na Wydziale Etyki Spolecznej na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, ażeby pod czynną protekcją rektora ATK móc pracować nieoficjalnie jako pastor w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce.

1999-2004

Zaoczne studium doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Teologicznym w Utrecht u profesora dra. M.J.J. Menken, zakończone obroną pracy doktorskiej w dniu 2 grudnia 2004 roku.Praca:

1984-1986

Duszpasterz swiecki na pół etatu w parafii Reformowanej w Nieuwegein-Vreeswijk specjalnie dla pracy wśrd mieszkańców nowo zabudowanych odsiedli.

13 sept 1987

Ordynacja jako pastor reformowany dla pracy w Polsce. Ordynacja odbywa się w Utrecht'cie bez rozgłosu, z uwagi na brak pozwolenia do podjęcia tej pracy ze strony rządu PRL.

1987-1989

Pracownik teologiczny w Kościele Ewangelicko-Reformowany w Polsce (głównie dla pracy ze studentami teologii) oraz pastor w Warszawie na dwuletni okres uzgodniony pomiędzy Kościołem w Polsce a Diakonatem Międzynarodowym kościołów ewangelickiech w Holandii.

1990-1996

Pastor w parafii reformowanej w Willemstad (Brabancja Póln.)

1996-2008

Pastor w parafii reformowanej Kralingen (Rotterdam) w Immanuelkerk (Alexanderpolder)

2008- Pastor w parafii reformowanej w Hendrik-Ido-Ambacht, De ArkDziałalność ponadparafialna bądż pozaparafialna:

1983-2006

Członek komitetu koordynacyjnego dla Polsko-Holenderskich bilateralnych kontaktów parafialnych

1989-1991

Członek Komitetu Roboczego Niderlandzkiej Fundacji Pomocy Polsce (NSHP) w celu przyznania subwenci z narodowej akcji charytatywnej "Help Polen de winter door" (pomóź Polsce przetrwać zimę).

1989-2006

Prowadzenie teologiczne corocznego tygodnia intensywnego studium teologicznego dla polskich studentów i pastorów ewangelickich w Żychlinie.

1990-1994

Prezes komitetu regionalnego Brabancja-Zachód Niderlandzkiego Stowarzyszenia Biblijnego.

1995-1996

Prezes reformowanego ‘classis’(synodu okręgowego) Breda.

1998-2008

Członek Zarządu Niderlandzkiego Stowarzyszenia Biblijnego.

2002-2006

Sekretarz Rady Klientów Poradnictwa Społecznego w okręgu Prins Alexander, Rotterdam.

2004-

Członek (od 2005 roku sekretarz) redakcji czasopisma biblijno-teologicznego Interpretatie.Publikacje m.in.:

1983

Polen tussen twee polen - Indrukken uit een land in tweestrijd.
Franeker (Wever) 1983. Książka o osobistych doświadczeniach w czasie stanu wojennego, gdy studiowałem na KUL-u i podróżowałem po Polsce w celu utrzymywania kontaktów w polskich kościołach ewangelickich. Pod pseudonimem Chr. van Ede.

1987-1989

"Protestant in Polen"
26 fieletonów w gazecie Trouw o codziennym zyciu w polskich kościołach ewangelickich

1994-1995

Ruimte voor geloof (Przestrzeń dla wiary) - seria lekcji o kościele i wierze na podstawie zabytkowej świątynii Koepelkerk w Willemstad..

2004

Geef mij te drinken. Johannes 4 als waterputverhaal. Zoetermeer 2004. (Daj mi pić. Czwarty rozdział Ewangelii Jana jako opowieść o studnii. Książkowe wydanie pracy doktorskiej

Liczne artykuły w czasopismach są wymienione (i w większości dostępne) na holenderskiej stronie.

Bibliografia pełna: publicatielijst.


Inne:

2005

Przekład niderlandzki książki The Dignity of Difference autorstwa naczelnego rabina Wielkiej Brytanii Jonathana Sacks’a pt. Leven met verschil, Meinema 2005.