CV

Artikelen

Columns

Meditaties & Poëzie

Projecten & Agenda

Poëzie

Contact

Publicatielijst

van
Piet van Veldhuizen

Deze lijst is gerangschikt in omgekeerd chronologische volgorde: 
het meest recente bovenaan.

 

T= Tijdschrift-artikel B=Boek bb= Bijdrage aan een boekuitgave k= Bijdrage in een krant i= internetpublicatie

 

2016

 

 

 

 

2015

TT

Vier exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 38 (2015):
nr 1 p. #, nr 2 p. #, nr 3 p. #, nr 4 p.#.

i

Preekvoorbeeld voor Goede Vrijdag, in: digitaal Tijdschrift voor Verkondiging, 2015, 3 april.

2014

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 37 (2014):
 nr 1 p.#, nr 2 p.#, nr 3 pp. # en #, nr 4 p.#.

bb

Preekvoorbeeld bij Filippensen 2:1-11, in het boek Paulus zelf – de zeven echte brieven (Skandalon 2014).

T

“Het uur dat komt” – over een bijbels basisbegrip. In: Interpretatie 22/6 blz 11-12.

T

Preekvoorbeeld over Matteüs 14:22-33, in: Tijdschrift voor Verkondiging, 2014 (86) nr. 4 blz. 215-216

T

“Petrus en Paulus” – over hun geschil volgens Galaten en Handelingen, in: Interpretatie 22/5 blz #.

T

“Die tegen ons pleit”- over satan in het Oude estament. in: Interpretatie 22/4 blz #.

T

“Doorlezen tot het eind” – leeswijzer bij de Brief aan de Romeinen, in: Interpretatie 22/3 blz 34-36.

T

“Een wijder wij” – Over het platform Nieuw W!J. In: Interpretatie 22/1, blz.#. Ook gebubliceerd op www.nieuwwij.nl.

2013

T

Preekvoorbeeld voor de Kerstnacht over Lucas 2:12-13, Tijdschrift voor Verkondiging, 2013 (85) nr. 6 blz. 316-317

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 36 (2013):
nr 1 p.#, nr 2 pp.# en #, nr 3 p.#, nr 4 p.#.

T

“De sneeuw, de leeuw en de kelder”, Benaja’s heldendaad in 2 Samuel 23. In: Interpretatie 21/5 blz #.

T

“Paranormaal gelovig” – In: VolZin 2013 nr. 13 pp.#.

2012

TT

Zeven exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 35 (2012):
nr 1 pp. # en #, nr 2 pp.# en #, nr 3 pp.# en #, nr 4 p.#.

T

“Roepingensandwich” – de roeping van Ananias in Handelingen 9:10-17, in: Interpretatie 20/4 blz 8-11.

T

“Vrijheid en verbinding” – over het begrip verbinding en de Bijbel, in: Interpretatie 20/6 blz 4-7.

T

“Hij begon” – over God en de geweldsspiraal in Genesis 4. In: Interpretatie 20/1, blz 30-33.

2011

TT

Zes exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 34 (2011):
nr 1 p #, nr 2 pp.# en #, nr 3 p.#, nr 4 pp.# en #.

T

“Een man alleen” - over de eunuch in Jesaja en Handelingen, in: Interpretatie 19/8 blz 10-12.

T

“Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad” – over Matteüs 6:25-34, in: Interpretatie 19/7 blz 28-31.

T

“Schoftentuig!” - over ‘goddelozen’ als Bijbels trefwoord, in: Interpretatie 19/6 blz 5-7.

T

“Zet uw telefoon niet af” - over het gebruik van SMS en Twitter in kerkdiensten. In: Eredienstvaardig, juni 2011 (27) nr. 3 blz #.

T

“Gehoorzaamheid is niet genoeg” – Over Noach in de schaduw van Abraham. Verschenen in Interpretatie 19/2 blz 25-27.

T

“Amsterdamse ideologie” – over de bundel ‘God als koekenbakker’, in: Interpretatie 2011 (19) nr. 5, blz 29-31.

T

“Luister en ontluistering”, over koning Salomo volgens 1 Koningen 1-12, in: Interpretatie 19/3 blz 10-12.

T

“Verkeer tussen hemel en aarde” – artikel over Pasen in: VolZin, 2011 nr. 8 blz #.

2010

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 33 (2010):
nr 1 p.43, nr 2 pp.73 en 75, nr 3 p.41, nr 4 p.#.

T

“Geboren, niet gemaakt” – over Kerst en de afstamming van Jezus, in: VolZin, Kerstnummer 2010 blz #.

T

“Geadopteerde ouders”, over de afstamming van Jezus volgens Matteüs en Lucas, in: Interpretatie 18/8 blz 15-16.

T

"Wat staar je omlaag, wat kijk je omhoog? Twee mysterieuze mannen in Lucas-Handelingen"
In: Interpretatie 18/3, april 2010, pp 22-24.

2009

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 32 (2009):
nr 1 pp.39 en 43, nr 2 p.55, nr 3 pp.50-51, nr 4 p.28.

B

Verzet Geen Bergen. Over verwoestend geloof en heilzame aarzeling. Meinema 2009, 136 blz, ISBN 9789021142371

T

“Kerkarchitectuur in de Nederlandse calvinistische traditie”. Nederlandse vertaling van de Poolse tekst die uitkwam in het tijdschrift Wiadomości Historyczne deel 52, nr 5 (2009) pp. 53-65. 

T

"Luister naar je lichaam. Paulus en het avondmaal in 1 Korintiërs 11"
In: Interpretatie 17/6, september 2009, pp 20-21.

T

"De PKN en het gesprek met de islam" (samen met Hebe Kohlbrugge, Hans Kronenburg en Henk Stolk)
In: Woord & Dienst, augustus 2009

T

"Alleen het resultaat telt. Retorisch geweld in de Filippenzenbrief"
In: Interpretatie 17/4, juni 2009, pp 7-9.

T

"Niet zómaar noten zingen. Arie Eikelboom over getoonzette verkondiging bij Bach"
 In: Eredienstvaardig, april 2009 nr 2 (jrg 25), pp. 36-38.

T

"De wind die door de Schriften waait" - over roeach en pneuma in de Bijbel.
 In: Interpretatie 17/3, april 2009, pp 12-14.

T

"De stier en het lam" In: Interpretatie 17/1, januari 2009, p. 4.

2008

B

 Polen. Reisgids voor de bewuste bezoeker. Meinema/Averbode 2008, 212 blz, ISBN 978 90 211 4201 2

TT

Zes exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 31 (2008):
nr 1 p 31, nr 2 pp 25 en 63, nr 3 pp 39 en 43, nr 4 p 49.

T

"Slachtoffer van God. Jezus volgens José Saramago" - over 'schuld' in de roman Het Evangelie van Jezus Christus
 
In: Liter nr 50, 2008, pp 43-46

T

"Eén, twee, drie in Godsnaam. Watervrees en scheepvaart in de Schriften"
In: Interpretatie 16/7, oktober 2008, pp 7-9

T

"Waarmee zullen wij ons kleden? Zes losse rafels" - kroniek over kleding en kopzorgen
In: Interpretatie 16/7, oktober 2008, pp 25-27

T

"Witwassen in bloed. Een bijbels wasvoorschrift" - over wonderlijke beeldspraak in Openbaring 7:14
 In: Interpretatie 16/6, september 2008, pp 10-12

T

"Saul, Saul. Een oud verhaal als eye-opener in Handelingen 9" - over de oudtestamentische achtergrond van Paulus' bekering
In: Interpretatie 16/4, juni 2008, pp 24-26

T

"Ouderen, oudsten, ouderlingen. De derde leeftijd in de Schriften"
 In: Interpretatie 16/2, maart 2008, pp 10-12

T

"Het eenzame atheïsme van Hendrikse" - verkorte versie van een lezing in de Rotterdamse Pauluskerk over het bestaan van God
 In: In de Waagschaal 37/3, 23 februari 2008, pp75-77 

bb

"Uit de kast komen is heel belangrijk" - interview door Ria de Wit, over armoedebestrijding
 In: Alle beetjes helpen, Armoedeplatform Prins Alexander, 2008, pp 18-19

2007

T

Zes exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 30 (2007):
nr 1 p 49, nr 2 p 55, nr 3 pp 13 en 15,  nr 4 pp 37 en 51.

T

“Afgunst”- kroniek over dit begrip, in Interpretatie 15/7, oktober 2007, pp #.

T

"Kinderen van de rekening. Goddelijke ijver en naijver in Exodus 20:5-6" In: Interpretatie 15/6, september 2007, pp 4-6

T

"Geloof dat geen bergen verzet"- over de betekenis van de bijbelse uitdrukking 'bergen verzetten'
In: Interpretatie 15/5, juli 2007, pp 10-12

T

"Laat het een echte engel zijn. John Updike's Seven Stanza's at Easter"
In: Interpretatie 15/2, maart 2007, pp 22-24

T

"Ester, een farce. Het bijbelboek Ester volgens Adele Berlin"
In: Interpretatie 15/1, januari 2007, pp 10-12

2006

T

"Over wie heeft de profeet het? De eunuch, Jesaja en Filippus in Handelingen 8"
In: Interpretatie 14/6, september 2006, pp 4-6

TT

Zes exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 29 (2006):
nr 1 pp 25 en 39, nr 2 pp 25 en 69, nr 4 p 9 en 49.

T

“Wees gewaarschuwd, God is liefde” - over de samenhang van liefde en woede in bijbelse teksten.
In: Interpretatie 14/4, juni 2006, pp 20-21.

T

Over eenheid en verscheidenheid” - Naar aanleiding van het boek Leven met verschil van rabbi Jonathan Sacks.
In: Michsjol, jaargang 15 nr 2 (2006), pp 50-53.

T

“Stomme beelden” - Over de manier waarop de apocriefe Brief van Jeremia de draak steekt met andermans eredienst.
In: Interpretatie 14/1, januari 2006, pp 15-17.

2005

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag jrg 28 (2005):
nr 1 p 31, nr 2 pp 39 en 71, nr 3 p 29 en nr 4 p 29.

T

“Opnieuw geboren worden” - Over tweeërlei oorsprong in Johannes 3.
 In: Interpretatie 13/8, december 2005, pp 13-15.

T

“Assepoester” - over magie en innerlijke kracht.
In: Interpretatie 13/7, oktober 2005, pp 11-13.

T

Diverse besprekingen van het boek “Leven met verschil” (zie hieronder):
-- Nieuw Rotterdams Kerkblad, 20e jaargang nr 9, p. 2 (meditatie)
-- Nieuw Rotterdams Kerkblad, 20e jaargang nr 10, p. 7
-- Caleidoscoop (Protestants Kralingen), 4e jaargang nr 6, p. 4

(B)

(Vertaling:) Sir Jonathan Sacks, Leven met verschil - Nederlandse vertaling van The Dignity of Difference (2003).
 278 pagina's, Meinema/Pelckmans 2005.

T

“Voorlopig leiderschap” - Over de Rechters en hun strijd.
In: Interpretatie 13/6, september 2005, pp 4-6.
Tevens in: De Linkerwang van september 2005, pp 21-23

T

“Vrije tijd” - Over het nu in het licht van Johannes 4.
 In: Interpretatie 13/5, juli 2005, pp 4-6.

2004

TT

Vijf exegetische schetsen in De Eerste Dag XXVII (2004):
nr 1 pp 22-25, nr 2 pp18-19, nr 3 pp 24-25 en nr 4 pp 26-27.

B

Geef mij te drinken – Johannes 4,4-42 als waterputverhaal.
Dissertatie, 247 blz. Zoetermeer, Boekencentrum, 2004.

T

Nicodemus en Nakdimon dezelfde?” - De man voor wie in de nacht het licht doorbreekt.
In: Interpretatie 12/8, december 2004, pp 17-19.

T

“Het beleg van Samaria” - Over een uitgehongerde stad en vier melaatse mannen in 2 Koningen 6,24 – 7,20.
 In: Interpretatie van september 2004, pp 27-29.

T

“Waarom heb je mijn goden gestolen?” - Over Rachel en de terafim van Laban in Genesis 31.
In: Interpretatie van januari 2004, pp 18-20.

2003

T

Exegetische schets in De Eerste Dag XXVI (2003) nr 4 pp 30-31

T

“Twaalf geboortes” - Een ontluisterend wordingsverhaal in Genesis 29,31-30,24
In: Interpretatie van december 2003, pp 8-9.

T

Polskie Chrzescijanstwo w oczach Holendra” (Het Poolse christendom door Nederlandse ogen gezien)
 In: Wiez, nr 11 (541), november 2003, pp 46-51.

T

“Water is er nooit genoeg” – Overvloed aan water in Johannes 1 t/m 7. In: Interpretatie 2003 nr 4, pp 13-14.

T

“De enig ware godsdienst”- Over traditie als ontmoetingsplaats en hindernis in Johannes 4.
 In: De Linkerwang, april 2003, pp 18-19.

T

“Boom van een koning, droom van een koning” - Nebukadnezar over zichzelf in Daniël 4.
In: Interpretatie van april 2003.

T

“Ongedierte” - Over migranten als plaag in Exodus en Numeri.
In: Interpretatie van maart 2003, blz 18-20.
Tevens in: De Linkerwang, december 2003, blz 30-31.

T

“Rake klappen” - Over 2 Koningen 13:14-20: Een examen voor ambtsdragers?
In: Interpretatie van januari 2003, blz 4-5.

2002

bb

Ten geleide” voorin het autobiografische boek Twee maal twee is vijf van Hebe Kohlbrugge, waarin ook fragmenten uit mijn Poolse reisverslagen zijn verwerkt (pp 170-175).

T

“Vuur tussen de oren” – over Pinksteren en de steekvlam te Moerdijk, in: Interpretatie 10/6 blz 17-18.

T

“Over euthanasie” – Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk in het Pools geschreven tekst n.a.v. de Nederlandse euthanasiewetgeving.
In het Pools verschenen in: Jednota 2002 nr 2-3, pp 9-11
.

2001

T

“Heilzaam onderscheid in Lucas 4:33-37”, in: Interpretatie van maart 2001, blz 7-8.

T

“Zo kwamen we terug bij HEER” - Het NBG en de Godsnaam.
In: Woord & Dienst, 1999/9, pp 8-9.

2000

T

“De rijke Jezus en het arme kind” - Over twee evangelieverhalen die op elkaar reageren: Markus 7,24-30 (de Syrofenicische vrouw) en Lukas 16,19-31 (de rijke man en de arme Lazarus).
In: Interpretatie van oktober 2000, pp 8-9.

T

“Knuffel versus knieval” - Over lichaamstaal in Markus 10,13-27, waar Jezus kinderen omhelst en een volwassene op afstand houdt.
In: Interpretatie van januari 2000, pp 16-18.

1999

T

“Het getuigenis van Herodes” - Over Herodes, Herodias, haar dansende dochter Salome, en de onthoofding van Johannes de Doper.
In: Interpretatie van december 1999, pp 7-9.

T

Cursus Tijd Maken”
In: Toerusting, nr 6 (1999), pp 8-9.

1998

T

Elia's hemelvaart” - Over die manier waarop Elisa afscheid neemt van zijn leermeester Elia in 2 Koningen 2.
In: Interpretatie van oktober 1998, pp 14-16

T

Elke plaats zijn eigen toga” - Pleidooi voor een plaatsgebonden ambtsgewaad.
 In: Woord & Dienst 1998/9, p 9

T

Het gemeenschappelijk geloof” – over de vraag naar gemeenschappelijkheid van spreken in een brede kerk.
In: Woord & Dienst 1998/8, pp11-12

1997

T

"Gedenken op oudejaarsavond" - Over de status van de oudejaarsdienst.
In: Woord & Dienst 1997/24, p.13

T

"Keus uit gemengde gevoelens bij Ontwerp-Ordinanties"
in: Nieuw Rotterdams Kerkblad, 1997/10, p. 3, 5.

k

"Want Hij laat zijn zon opgaan" - Overdenking bij de heropening van de Koepelkerk
 In: De Ster, 13 september 1997 (445), p. 4.

T

"Na eerste lezing.." - Over de ordinanties bij de concept-kerkorde VPKN.
 In: Woord & Dienst 1997/14, p.12

T

"W trasie" (Onderweg; bijdrage ter gedachtenis aan Bogdan Tranda)
In: Jednota, 1997/1, p.20

T

"Een wandelend citaat - 'Gods adem over de wateren'"
 In: Interpretatie, 1997/2, p. 10.

T

"Pralines" - bespreking van Paul Claes' De Zoon van de Panter
 
In: Woord & Dienst 1997/4, p. 14.

T

"De boom en de berg in Marcus 11"
In: Interpretatie, 1997/1, pp. 15-17.

1996

T

"Het Proficiat - lofprijzing van een kerkvoogd op vakantie"
 In: Woord & Dienst 1996/16, p. 6 (Column, geplaatst als brief)

T

"Quotum en quorum in Johannes 21:1-14"
 In: Interpretatie, 1996/5, p.8

T

"Exodus in liturgie gevangen" - Uitvoerige recensie van het Exodus-commentaar van Monshouwer/Hofstra
in: Woord & Dienst 1996/14, pp. 12-13.

1995

T

"Waarom staat deze kerk op deze plek?"
 In: Toerusting, 1995/6, pp. 8-9

T

"Mensen of structuren"
in: Woord & Dienst 1995/7 p. 14.

1994

(B)

Ruimte voor Geloof - Een serie lessen over kerk en geloof aan de hand van de Willemstadse Koepelkerk.
 Multoband met 36 fotobladen en 144 pagina's tekst, in eigen beheer voor volwassenencatechese geproduceerd in een oplage van 150 exemplaren.

T

"Hervormd Pleidooi gevaarlijk mengsel"
 In: Woord & Dienst 1994/10 pp. 203-204.

T

"Identitatssuche oder theologische Orientierung? Protestantische Minderheiten in Polen."
In: Evangelische Theologie, 1995/3 pp. 243-247

bb

"Przedmowa do wydania polskiego",
Voorwoord bij de poolse editie van Dogmatik im Grundriss
In: Karl Barth, Dogmatyka w zarysie, Warszawa 1994, pp 3-4

1993

T

"Proeve Doop en Belijdenis: veel beeldtaal, weinig geloofsleer"
In: Woord & Dienst 1993/7 pp. 141-142

1991

T

"Ozewiezewoze slaat de plank mis"
 in: Woord & Dienst 1991 p.425

T

"De kerk in Polen" - Interview door Yko van der Goot
in: Rondom het Woord (Theologische etherleergang) 1991/3 pp. 44-49

1989

T

"Prawe ucho Malchusa" (Malchus' rechteroor)
in: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989/4pp.276-278. Exegetische schets.

T

"Ewangelia poczatku" (Het Evangelie van de aanvang)
in: Jednota, 1989/11-12 pp. 3-4. Meditatie.

T

"Z nami lub bez nas" (Met of zonder ons)
in: Jednota, 1989/5-6 pp. 9-10. Preek voor poolse gereformeerde Synode 1989.

1988

K

Derde serie schetsen in Trouw (Protestant in Polen):

1. "Laat je in dat geval maar voor de gek houden"

2. "Stem van grootmoeder of satan zei: hou op!"

3. "Provocerende studie-thema's in Warschau"

4. "Zomerse begrafenis met koffieboon" (7 november 1988)

5. "Gereformeerde atheïsten in Warschau"

6. "Gegeten moet er worden, en niet zo'n beetje" (5 december 1988)

7. "Jeugd heeft het koud in kerk van ouderen" (2 januari 1989)

8. "Kerkje, gebouwd voor de toekomst, wordt gesloopt ( 9 januari 1989)

9. "Avondmaalsbeker tussen os en ezel" (12 januari 1989)

K

Tweede serie schetsen in Trouw (Protestant in Polen):

1. "Eén wijntje maar, eerwaarde" (20 juni 1988)

2. "Protestantse bonbon van kwaliteit" (13 juli 1988)

3. "Amerikaanse hulp voor inboorlingen" (20 juli 1988)

4. "De gereformeerde bisschop en zijn broer" (23 juli 1988)

5. "Je kunt een mens niet weggooien" (2 augustus 1988)

6. "Wachtenden hebben hun eigen spelregels" (10 augustus 1988)

7. "Stukken Talmoed in verlaten synagoge" (22 augustus 1988)

8. "Je kunt niet achter de computer kruipen" (7 september 1988)


T

"Kult Maryjny w oczach ewangelika" (Maria-verering gezien door een protestant)
In: Jednota 1988/10 pp. 5-8.
Tevens in: Zycie katolickie w Polsce 1989/2 pp. 64-67
Engelse en Duitse tekst in: Christian Life in Poland en Christliches Leben in Polen, 1988/5 (246).

K

"Poolse protestanten zijn verwend door hulp uit het buitenland"
In: Leeuwarder Courant, Zaterdagbijlage 11 juni 1988 p.2. Interview door Hans Willems.

T

"Radosc" (Vreugde)
In: Jednota, 1988/2 pp. 3-4. Meditatie.

1987

K

Eerste serie columns in Trouw (Protestant in Polen):

1. "Bij zwarte madonna en heilige vader leren van Miskotte" (16 juli 1987)

2. "Niet tegen iets, maar pro, pró" (20 juli 1987)

3. "Een poolse lutheraan werd gereformeerd" (24 juli 1987)

4. "Misschien is Strzelin het eerste tegenvoorbeeld" (31 juli 1987)

5. "Theologen gaan eerst even langs de polonist" (11 augustus 1987)

6. "Poolse kerk gaat te gronde aan heilige plicht" (augustus 1987)

7. "Een niet te dure Maria voor onder de mat" (augustus 1987)

8. "Heiloo, gul centrum van wereldcalvinisme" (2 september 1987)

9. "Pinkstergroep legt bom onder avondmaalstafel" (september 1987)


Bb

“Drie stellingen over kerk en verdrukking, ter overdenking voor de gereformeerde gezindte in Nederland."
In: Van Harte, Franeker (Wever) 1987, pp. 57-58, jubileümboekje. Onder pseudoniem.

1986

T

"Als je jezelf begreep zou je zien dat je 't met me eens bent. Over ethiek in Polen."
In: In de Waagschaal, 1986/4 pp. 38-42.

K

"Serieuze hulpverlening aan Polen vereist gedegen kennis" (onder eigen naam), en
"Zelfs eksters en koolmezen zien er in Polen grauw uit" (onder pseudoniem)
In: Reformatorisch Dagblad, 8 maart 1987, weekendbijlage Accent p.4.

K

"Hulp aan Polen vaak 'n kwestie van prestige, sfeer en avontuur".
In: Reformatorisch Dagblad, 8 januari 1987 p.9. Onder pseudoniem Chr.van Ede.

1983

B

Polen tussen twee polen - Indrukken uit een land in tweestrijd.
Franeker (Wever) 1983, 176 blz. Onder pseudoniem Chr. van Ede.

1978

T

"Bestwig-Ramsbeck. Natuurhistorische notities over een Sauerlands mijngebied."
In: Natura (KNNV) 1978/8 (859), pp 229-236. Met Jan Hendriks. Met foto's.

1976

Bb

"In de nesten" – over nestelgedrag van spreeuwen.
Later samen met nr 1 gepubliceerd in: Het Spreeuwenboekje, Voorhout 1982, pp 28-48 en 67-83.

T

"Tafelmanieren van Sturnus Vulgaris" – over foerageergedrag van spreeuwen.
In: 't Vogelaartje (Vogelbescherming) 1976/2 pp 3-11